Sự thay đổi nơi thánh Inhaxiô đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trong gia đình. Họ có 12 anh em, thánh Inhaxiô là em út. Người anh cả vốn có trách nhiệm lo cho gia đình, Inhaxiô tuy đã 25 tuổi và tự lập nhưng ngài vẫn khiến gia đình phải lo lắng nhiều.

Đặt nền tảng đời mình là Lời Chúa, thánh Inhaxiô đối diện với thái độ quyết tâm và lòng can đảm. “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10, 37-39)

Thánh Inhaxiô kiên quyết tiếp tục con đường đã định, tức là từ bỏ mọi sự và từng bước cụ thể hóa lý tưởng. Ngài muốn theo sát gót Chúa Kitô để đồng hình đồng dạng với Người hơn, thậm chí giống cả trong cử chỉ lẫn bên ngoài của Người. Thánh Inhaxiô sẽ làm điều đó, trước tiên làm một mình trong sự cô tịnh, sau đó làm với người khác như Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn ngài.

Ngoài ra, thánh Inhaxiô cũng nhận thức rõ về tài năng của mình. Ngài biết rằng đạt được thành công trong thế gian này – với tư cách như một cận thần trong triều đình, hay một người lính, được cấp trên đánh giá cao và được cấp dưới yêu mến, thậm chí cả kẻ thù cũng tôn trọng. Tuy nhiên, Inhaxiô lại khao khát được phụng sự Thiên Chúa. Bởi ngài được thôi thúc từ một động lực thiêng liêng cách sâu xa để dấn thân cho lựa chọn ấy.

Do đó, thánh Inhaxiô quyết định sẽ thực hiện điều đó! Ngài bắt đầu cuộc lữu hành của mình bằng việc rời bỏ gia đình.

Phản tỉnh

  1. Bạn có lệ thuộc vào gia đình và người thân không? Bạn có thể nhẹ nhàng giải thích cho họ về những quyết định và lý tưởng của bạn không? Bạn có thể từ bỏ gia đình để theo Chúa Kitô không?
  2. Bạn có sợ người khác có thể đàm tiếu khi bạn cần thay đổi cung cách hành xử của mình?
  3. Tại sao Chúa Kitô lại chọn gọi để bước theo Ngài những con người có thể phục vụ tốt lành cho thế giới và hứa ban tương lai cho họ?

Trực giác Inhaxiô

“Người có Chúa chẳng thiếu thốn gì cho dù anh ta tay trắng, bởi vì Chúa là tất cả những gì tốt đẹp, và tất cả những gì tốt đẹp đều từ Thiên Chúa.” (Life of St.Ignatius, Bartoli IV, 36, trang 355)

Suy gẫm với Lời Chúa

Đức Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên. “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5, 1-12)

Audio bài 6: Thánh Inhaxiô Rời Gia Đình

(nguồn: “Following In The Way Of The Pilgrim”- Fr. Antonio Betancor, S.J., NXB Gujarat Sahitya Prakash, Ấn Độ)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here