THÁNH LỄ TẠ ƠN: Đồng hương xa quê Nam Điền –...

Trong bầu khí của những ngày đầu năm mới, Đồng hương xa quê Nam Điền tại Hà Nội - quê hương thánh Giuse Trần...

Bài hát sử dụng trong thánh lễ của cộng đoàn xa...

BLL gửi công đoàn xa quê tại HN xem trước bài hát, dưới mỗi bài BLL đã để phần nghe ở dưới quý cộng...

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GX (2015-2019)

Cha xứ: Phê rô Nguyễn Đức Long Chủ tịch HĐMV Giáo xứ   Trùm chánh: Giuse Phan Trung Quý               (Phó chủ...

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐOÀN GX. NAM ĐIỀN

  Dựng xây củng cố hội đoàn Nam Điền Giáo xứ lo toan duy trì Cùng nhau đoàn kết thực thi Ban ngành đầy đủ phát huy không...