Khi ấy Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”. (Lc 21,1-4)

Ảnh minh họa (Google)

Một người phụ nữ nghèo có tám đứa con nhỏ đang sắp phải chết đói, đến gõ cửa nhà Mẹ Terêsa Calcutta xin giúp đỡ, Mẹ Terêsa lấy gạo trao cho bà. Số gạo vừa đủ cho bà và các con bà. Thế nhưng bà lại xin một bao trống, chia số gạo làm hai rồi giải thích: bên cạnh nhà bà còn có một gia đình Hồi Giáo cũng không còn ăn gạo ăn từ nhiều ngày trước.

Người phụ nữ nghèo đông gon này, mặc dù không đủ ăn, nhưng bà vẫn quảng đại chia sẻ một nửa phần lương thực của mình có cho người cùng cảnh ngộ với mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, bà góa đã dâng cũng nhiều hơn ai hết; bởi vì bà đã quảng đại bỏ vào tất cả những gì bà có; còn những người khác chỉ bỏ phần dư thừa của mìnhl. Đối với bà, hai đồng tiền kẽm là tất cả những gì có thể nuôi sống bản thân. Nhưng bà đã chẳng tiếc của mà sẵn lòng hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa. Bà có một tấm lòng quảng đại như thế, bởi vì bà ý thức được rằng tất cả những gì bà có đều do Chúa ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại để con biết dâng lên lời Chúa tất cả nhũng gì con có, và chia sẻ  với những ai túng nghèo. Amen.

Suy Niệm Tin Mừng hằng ngày,