BÍ TÍCH RỬA TỘI: 

Bí tích Rửa tội là nền tảng đời sống Kitô hữu. Nhờ bí tích Rửa tội, ta được sinh lại vào đời sống mới trong Chúa Kitô, trở nên con Thiên Chúa và con Hội Thánh.

Lịch rửa tội cho các trẻ nhỏ: Vào Thánh lễ:  … giờ  –  Ngày ….. đầu tháng

Chuẩn bị:

 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI: 

 “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6)

Lịch giải quyết vấn đề hôn nhân: Vào ngày thứ ….. trong tuần

Chuẩn bị:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here