Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Chúa của Is-ra-en quả thật là thánh thiện.

Bản nhạc: http://www.catruong.com/baihat/dapca/Is12_v3c_kl.pdf

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here