Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, cho chúng con phục hồi. Xin Ngài tỏ ánh thiên nhan đến cứu độ chúng con thương ban mùa hồng ân.

https://www.youtube.com/watch?v=iIPTRRPlDCU&feature=youtu.be

Bản nhạc: http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv79_v4c_thainguyen.pdf