Chương trình thường huấn, tĩnh tâm linh mục

Chương trình thường huấn, tĩnh tâm linh mục

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN &TĨNH TÂM

TGM Bùi Chu, ngày 02 – 03/01/2019

Thứ Tư đầu tháng, ngày 02/01/2019 – Thường huấn: Sách Công Vụ Tông Đồ

 • 08g30: Đề tài 1: Những ngày đầu của Giáo Hội sơ khai
 • 09g15: Giải lao
 • 09g30: Đề tài 2: Quyền năng Chúa Thánh Thần nơi Thánh Phêrô
 • 10g15: Giải lao
 • 10g30: Đề tài 3: Quyền năng Chúa Thánh Thần nơi Thánh Phaolô
 • 11g15: Giải lao
 • 11g30: Cơm trưa – Nghỉ trưa
 • 14g30: Hội thảo theo nhóm
 • 15g15: Giải lao
 • 15g30: Đúc kết hội thảo (Cha thuyết trình)
 • 16g15: Giải lao
 • 17g00: Đức Cha huấn từ
 • 18g10: Kinh Chiều, kinh Truyền Tin tại nhà nguyện
 • 18g30: Cơm chiều
 • 19g30: Giảng, chầu Thánh Thể, kinh Tối tại nhà nguyện
 • 21g00: Nghỉ.

Thứ Năm đầu tháng, ngày 03/01/2019

 • 04g00: Báo thức
 • 04g30: Kinh Sáng, kinh Truyền Tin, Thánh Lễ, suy niệm riêng
 • 06g30: Ăn sáng
 • 08g00: Giảng tại nhà nguyện, kinh Sách
 • 10g00: Đức Cha huấn từ
 • 11g15: Kinh Trưa, kinh Truyền Tin tại nhà nguyện
 • 11g30: Cơm trưa, kết thúc.

CÔNG TÁC

 • Chủ tế Thánh Lễ: Đức Cha 
 • Đồng tế 1 & Giảng Lễ: Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng
 • Đồng tế 2 & Chủ sự chầu Thánh Thể: Cha Giuse Vũ Viết Hà
 • Giảng tĩnh tâm: Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ
 • Phụ Lễ: Thầy phó tế Giuse Đoàn Văn Tuân & Phêrô Nguyễn Văn Chương
 • Phụng vụ: Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
 • Phụng ca: Cha Giuse Nguyễn Văn Chân
 • Giúp Lễ, bài đọc, đáp ca, giúp chầu: Quý Chú TGM
 • Xướng kinh: Cha Giuse Trần Văn Bôi & Cha Tôma Aquinô Vũ Văn Đình
 • Phòng ốc, ẩm thực, trật tự: Cha Giuse Trần Hưng ĐạoÈ0915145115; Quý Dì, quý Chú
 • Y tế: Cha Gioan M. Phạm Đức Thụy, CRMÈ0342731181

Tác giả bài viết: Văn phòng TGM

This wayyou are going to know who’s

Simply take some time to look at a number of the essay writing

The only method to

They have specialists that are well versed in grammar and punctuation to make sure all pupils get their

Most students become overwhelmed once they start to write term papers, and it can be tempting to simply sit down

This way, you

Some will offer completely free suggestions, while some might charge an extra

Keep in your mind that you can always compose

Not all schools are out partying all

A great deal of websites that offer essays will include this information on their website, and that means that you may learn whether affordable-papers.net they offer any recommendations.

night with their favorite buddies.

your essay.

fee.

can be sure that the work you’re getting is first and not plagiarized.

and write the paper all by yourself.

due.

get beyond the editors is to get someone else proofread the writing of their first writer.

services online and see what they must give.

experienced, and who is inexperienced.

giaoxunamdien

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x