LỄ HIỂN LINH

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, hôm nay lễ Hiển linh, là lễ Chúa muốn tỏ mình ra cho mọi người, mọi dân, mọi nước. Trong tâm tình hoan hỷ vì tình thương cứu độ Chúa ban, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin.

  1. Hội Thánh được Đức Giêsu sai đi làm Ánh sáng muôn dân / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong Hội Thánh / luôn ý thức phận vụ cao quý của mình / trở nên ánh sáng dẫn đưa mọi người về với Chúa.
  2. Nhiều người chưa gặp được Chúa / nhưng luôn thành tâm kiếm tìm trong chân lý / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ sớm được gặp gỡ Chúa / qua các chứng từ và chứng nhân sống động của Hội Thánh.
  3. Hiện nay có nhiều người đang thất vọng về cuộc sống / hoài nghi về niềm tin / và bế tắc trong lý tưởng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ tìm được ánh sao hy vọng nơi Đức Kitô là Đường / là Sự thật và là Sự sống.
  4. Nhiều anh chị em trong chúng ta / dù đã được ánh sáng Chúa chiếu soi / nhưng vẫn chưa can đảm lên đường tìm kiếm Chúa / Chúng ta cùng cầu xin cho chúng ta biết noi gương can đảm / và kiên trì của các đạo sĩ / mà dấn thân hơn trong hành trình đức tin.

CHỦ TẾ: Lạy Cha, Cha đã tỏ mình cho nhân loại trong Đức Kitô, Con yêu quí của Cha. Xin cho chúng con được gặp gỡ và hiểu biết Đức Giêsu, Con Cha, mỗi ngày một sâu đậm hơn, để chúng con có thể giới thiệu Ngài cho những người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here