CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, Ngài đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vậy chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

  1. Chúa Giêsu đã hạ mình xin thánh Gioan làm phép rửa để nêu gương khiêm nhường cho các tín hữu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử / biết noi gương Chúa Giêsu / mà phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường.
  2. Chúa Giêsu đã lập Bí tích rửa tội để thánh hóa nhân loại / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai có tội / biết ăn năn sám hối bỏ đường tội lỗi / để trở về với Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.
  3. Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong tối tăm lầm lạc / biết thành tâm tìm kiếm Chúa / đón nhận được ánh sáng đức tin nơi Giáo hội của Ngài.
  4. Chúa Giêsu là nguồn hy vọng của những ai tin Chúa /Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (cộng đoàn) chúng ta biết đến với Chúa khi gặp gian nan thử thách để được Chúa nâng đỡ ủi an.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến thanh tẩy và biến đổi chúng con, để chúng con trở nên những nghĩa tử luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here