BLL gửi công đoàn xa quê tại HN xem trước bài hát, dưới mỗi bài BLL đã để phần nghe ở dưới quý cộng đoàn có thể vừa xem bản nhạc và tập trước để Thánh Lễ được diễn ra sốt sáng

Nghe hát mẫu Nhập lễ : 

Nghe hát mẫu Đáp ca:

 

Nghe hát mẫu: Dâng lễ

Nghe hát mẫu Hiệp Lễ:

Nghe Kết Lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here