Con đường ngắn nhất để “đạt tới” Thiên Chúa theo thánh Inhaxiô là “Chiêm niệm trong hoạt động”. Ngay khi còn dưỡng thương, thánh Inhaxiô đã chuẩn bị mình qua việc đọc sách thiêng liêng hầu tìm ra con đường đó. Thánh Inhaxiô thực sự không chỉ đọc mà ngài còn muốn đào sâu qua phản tỉnh, tóm tắt, hấp thụ và cảm nếm những điều mình đọc. Thánh Inhaxiô đi vào cuộc đối thoại với chính mình và với Thiên Chúa. “Một phần thời gian, ngài dành cho viết và phần còn lại để cầu nguyện.

Những lời của Đức Kitô viết bằng mực đỏ” – màu của máu, của sự sống. “Những lời của Đức Mẹ thì viết bằng mực xanh” – màu của Thiên đàng và những ngôi sao.

Ngoài ra, thánh Inhaxiô còn được thêm lòng sốt sắng khi nhìn lên bầu trời và các vì sao. Bầu trời và các vì sao nhìn xuống và trao ban cho ngài “một nghị lực mạnh mẽ để phụng sự Chúa chúng ta.”

“Các tầng trời ca tụng vinh quang Thiên Chúa.” Nhìn lên các tầng trời, thánh Inhaxiô cầu nguyện và không ngớt thầm thĩ “thế giới này nhỏ bé biết chừng nào khi tôi nhìn lên các tầng trời.” Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiêm niệm, thánh Inhaxiô vẫn không quên sứ mạng tiên phong của ngài cho anh chị em đồng loại và cho Thiên Chúa “Giờ đây, Inhaxiô ước mong được hoàn toàn bình phục để có thể lên đường.

Phản tỉnh

  1. Bạn đã bắt đầu kinh nghiệm về sự khác biệt giữa “việc hiểu biết” Thiên Chúa và “việc cảm nếm” Ngài chưa? (“Hãy nếm thử và nghiệm xem Chúa ta ngọt ngào dường bao” Tv 34,9)
  2. Những khoảnh khắc nào trong cuộc sống, bạn cảm thấy và nếm trải Thiên Chúa trong tôi?
  3. Bạn có cuốn tập nào để viết lại những trải nghiệm này không?
  4. Ba từ ngữ hay ba cụm từ trong Kinh Thánh đã giúp tôi thay đổi hay cải thiện đời mình?

Trực giác Inhaxiô

“Việc hiểu biết nhiều không lấp đầy và làm thỏa mãn linh hồn, nhưng những cảm nghiệm và nếm trải bên trong mới làm được điều ấy.” (Linh thao, 2)

Suy gẫm với Lời Chúa

Chị bận tâm lo lắng nhiều thứ quá, chỉ có một điều cần thiết thôi.” (Lc 10,30-42)

 (nguồn: “Following In The Way Of The Pilgrim”- Fr. Antonio Betancor, S.J., NXB Gujarat Sahitya Prakash, Ấn Độ)