Kính thưa cộng đoàn,

Mùa Vọng là thời gian mong đợi Chúa đến nhưng cũng còn là thời gian của hy vọng và ước mơ. Bởi con người dù đang sống trong hoàn cảnh nào, nếu nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa thì Người vẫn khơi lên niềm vui, bình an và hy vọng.

Phụng vụ Chúa Nhật 3 Mùa vọng nhắc nhớ chúng ta hãy hướng tâm hồn tới niềm vui. Vì chính niềm vui sẽ biến đổi những thực tại trần gian còn lắm chông gai. Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia loan báo cho Dân Chúa: “Hãy vui lên, Thiên Chúa của anh em đây rồi”. Vì anh em sắp được giải thoát khỏi ách nô lệ và được hồi hương. Thánh Giacôbê Tông đồ, trong bài đọc 2, khuyên chúng ta vững vàng chờ đợi niềm hy vọng trước những âu lo và khó nhọc hiện tại. Gioan Tẩy Giả, trong bài Tin Mừng cho chúng ta nhận ra Đấng Cứu Độ không theo kiểu chính trị trần thế, mà là Đấng đến để cứu những người nghèo hèn, khổ đau, bất hạnh.

Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của Chúa trong từng bổn phận hằng ngày.

Với ước vọng và tâm tình đó, mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (Is 35,1-6.10)

Ngôn sứ Isaia khích lệ Dân Chúa, ngay trong hoàn cảnh bi đát nhất bởi cuộc lưu đầy, Thiên Chúa không bỏ rơi anh em. Vì Ngài thật là Đấng Cứu độ và mang lại tương lai tươi sáng cho ai nhận biết Người.

Dẫn vào bài đọc 2 (Gc 5,7-10)

Thánh Giacôbê Tông Đồ cho chúng ta biết trước, Thiên Chúa sẽ ân thưởng Nước Trời cho những ai kiên nhẫn ngày Chúa quang lâm mà chịu đựng những nghịch cảnh vì danh Chúa.

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Việc trông đợi Chúa đến thắp lên nơi chúng ta niềm vui thánh thiện. Phụng vụ hôm nay vang lên lời mời gọi của thánh Phaolô: “Anh em hãy vui lên trong Chúa.” Với tâm tình hân hoan phấn khởi, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Hãy về thuật lại những điều mắt thấy tai nghe”. Xin cho các vị chủ chăn được sự thánh thiện trong tâm hồn và được sự khôn ngoan thông hiểu để tỏa lan dung mạo của Chúa cho mọi người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Xin cho các nhà lãnh đạo biết chung tay xây dựng hòa bình để mọi người được hưởng bình an và hạnh phúc.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến”. Xin cho các Kitô hữu đang bị thử thách trong đức tin, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, hầu mau chóng tìm lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa đến để cho con người được sống và sống dồi dào”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta quảng đại chia sẻ và hiệp thông với nhau, để mỗi ngày sống là cơ hội mỗi người cảm nếm niềm vui và hạnh phúc của Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa đến thắp sáng cuộc đời chúng con. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con trở nên những người loan báo niềm vui cứu độ cho thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng ở cùng chúng con.

Chúng con vừa được rước Chúa vào lòng, dù chúng con hoàn toàn bất xứng.

Đến như Gioan Tẩy Giả cũng nhận thấy mình bất xứng, chẳng đáng xách dép cho Chúa.

Thế mà, chúng con là ai, mà được Chúa ngự vào trong lòng?

Chúng con xin hết lòng tri ân, cảm tạ tình thương của Chúa.

Lạy Thiên Chúa là nguồn hoan lạc của lòng con.

Chúa đã đến với chúng con,

xin hãy ở lại luôn mãi với chúng con và cho chúng con cũng biết ở lại với Chúa.

Ước chi việc chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa,

Chúng con được khơi lên niềm hy vọng và được cảm nếm trước niềm vui của Trời mới, Đất mới.

Ước chi những ngày chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa đến,

chúng con tìm được nguồn suối nước trong,

khi hồn con cảm nhận được ở gần Ngài, lạy Chúa. Amen.

Người soạn: Văn Pháp, SJ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here