Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu là ánh sáng soi cho muôn dân. Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia loan báo Giêrusalem sẽ được tỏa sáng, và chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng đó. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu trở nên như những vì sao trên vòm trời qua đời sống nhân chứng của mình. Thánh Mát-thêu diễn tả, ánh sáng soi dẫn cho muôn dân nơi Hài Nhi Giêsu, mà các nhà đạo sĩ đại diện cho dân ngoại đến bái thờ.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta được ơn gặp gỡ và nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa nơi con người, nơi từng biến cố, để đời sống chúng ta được biến đổi; và xin cho chúng ta cũng khao khát trở nên những vì sao đưa lối cho những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa, nhờ đó tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được đến với muôn người.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (Is 60,1-6)

Giêrusalem hỡi, vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi.” Đó là cảnh huy hoàng của thành Thánh vào ngày Đức Chúa xuất hiện. Thành Đô Giêrusalem bừng sáng không phải tự nó, nhưng nhờ ánh sáng của Đức Chúa. Các dân tộc đang sống trong bóng tối của đau khổ tội lỗi sẽ lần bước tìm về với ánh sáng của thành Thánh, vì đó chính là ánh sáng cứu độ mà Thiên Chúa mang đến.

Dẫn vào bài đọc 2 (Ep 3,2-3a.5-6)

Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân được thừa hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa.” Đó là điều Thiên Chúa đã mặc khải qua các ngôn sứ và cho các thánh tông đồ, để ý định của Thiên Chúa là muốn cứu độ muôn dân, không dành riêng cho ai.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa muốn tỏ mình cho nhân loại trong Đức Giêsu Kitô và đã dùng ngôi sao hướng dẫn các hiền sĩ đến với Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy cảm tạ Người và dâng lười cầu xin.

  1. Cầu cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh

Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ các vị chủ chăn được khỏe mạnh phần xác, được sự thánh thiện trong tâm hồn và được sự khôn ngoan và bác ái để hướng dẫn dân Chúa trung thành bước theo Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  1. Cầu cho những người thành tâm thiện chí nhưng chưa nhận biết Chúa

Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng cho những người thành tâm thiện chí được ánh sáng của Chúa soi dẫn biết tìm kiếm và tin nhận Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống cho cuộc đời họ.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cầu cho những người đang gặp thử thách về phần xác và phần hồn

Xin cho những tín hữu đang bị khủng hoảng đức tin được Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn, nhờ đó họ lại được thêm vững lòng tin vào Chúa.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Cầu cho cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh

Xin cho cộng đoàn chúng ta biết yêu mến học hỏi và suy gẫm với Lời Chúa, hầu trở nên men muối cho đời và chiếu tỏa ánh sáng cho trần gian.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đoái nhận những tâm tình cảm tạ của dân Chúa vừa dâng. Xin giúp chúng con trong cuộc sống hằng ngày biết nỗ lực trở nên chứng tá cho tình thương cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện hiệp lễ (trích Rabbouni 80)

Lạy Chúa Giêsu,

Khi làm người, Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương,

Và đã ban cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời.

Nếu rừng không còn xanh, suối không còn sạch,

Và bầu trời vắng tiếng chim, thì đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người,

Vậy mà thế giới vẫn còn nhiều người đói,

Bao trẻ sơ sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời,

Bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp.

Đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương,

Vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình.

Chiến tranh, khủng bố, hận thù ở khắp nơi.

Người ta cứ giết nhau bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi.

Đó là lỗi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu ở Belem

Chúa đã cứu độ thế giới bằng tình yêu khiêm hạ,

Nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu.

Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan.

Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc.

Đó là lỗi của chúng con.

Vì lỗi của chúng con, chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại,

Và giấc mơ của Chúa sau hai ngàn năm vẫn chưa thành tựu.

Mỗi lần đến gần máng cỏ Belem,

Xin cho chúng con nghe được lời thì thầm gọi mời của Chúa

Để yêu trái đất lạnh giá này hơn,

Và xây dựng nó thành mái ấm cho mọi người. Amen.

Người soạn: Văn Pháp, SJ