Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ dâng Chúa trong đền thờ. Việc Đức Maria và Thánh Cả Giuse đã đưa Chúa Giêsu lên đền Giêrusalem để dâng lên cho Thiên Chúa, không chỉ theo luật định: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh, dành cho Chúa.” (Lc 2,23) mà còn mang ý nghĩa Chúa Giêsu đến thăm dân Người, Người là vinh quang của Ít-ra-el, Người là ánh sáng soi đường cho muôn dân trên mặt đất này.

Hiện diện trong thánh lễ hôm nay, như cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna, chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để lên đền thờ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con biết nhận ra ánh sáng của Chúa trong từng ngày sống, nơi làm việc, nơi học đường, trong mỗi cuộc gặp gỡ.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng, hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (Ml 3,1-4)

Này Người đến, Người sẽ như lửa thiêu đốt, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi.” Thiên Chúa thương đoái nhận những ai dám để cho mình được thanh tẩy, để nên xứng đáng hơn với Người.

Dẫn vào bài đọc 2 (Dt 2,14-18)

Người đến cứu giúp con cái Ápraham.” Thiên Chúa sai chính Con của Người đến thế gian để giải thoát con người khỏi ác thần và sự chết.

Lời Nguyện Tín Hữu 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngày Đức Mẹ đang Con trong Đền Thánh là ngày Chúa tỏ mình ra cho muôn dân tộc. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi. Xin cho những người sống đời sống thánh hiến được Chúa Thánh Thần đổi mới, để các ngài là chứng nhân của Chúa cho con người hôm nay.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Người đến cứu con cái Ápraham. Xin cho các Kitô hữu, biết chân thành tìm kiếm chân lý và ánh sáng cứu độ mà Thiên Chúa đã đem đến trong trần gian.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Được Thánh Thần thúc đẩy. Xin cho các bạn trẻ luôn biết hướng tới sự trưởng thành toàn diện theo gương Chúa Giêsu, quảng đại để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hài nhi ngày càng lớn lên càng thêm khôn ngoan, và ân nghĩa cùng Chúa. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, biết xây dựng bầu khí đạo đức, yêu thương nơi gia đình để củng cố đức tin và khơi lên tấm lòng biết nhân ái.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp mỗi người chúng con luôn biết hiến dâng chính mình để sống cho Chúa và cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Cha,

Hôm nay Con Cha,

Hài Nhi Giêsu lần đầu tiên đến Nhà Cha.

Đức Mẹ và Thánh Giuse,

đã ký thác và dâng hiến cuộc đời Hài Nhi cho Cha,

để Người Con này thuộc về Cha và mãi mãi thuộc về Cha.

Xin Cha dạy chúng con

cũng biết tín thác và trao ban chính mình cho Cha,

để ý Cha được thực hiện ở mọi nơi mọi lúc,

để vinh quang của Cha và phần rỗi của chúng con được thành toàn.

Lạy Cha,

Xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ trí hiểu,

và trọn cả ý muốn của con,

cùng hết thảy những gì con có,

và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Cha đã ban cho con.

Lạy Cha, nay con xin dâng lại Cha.

Tất cả là của Cha,

xin Cha sử dụng hoàn toàn theo ý Cha.

Chỉ xin ban cho con lòng mến và ân sủng Cha,

được như thế, là đủ cho con. Amen

(Kinh Dâng Hiến của Thánh Inhaxiô Loyola)

Người soạn: Văn Pháp, SJ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here