Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi loan báo cuộc thương khó và phục sinh, Đức Giêsu biến đổi dung nhan đang khi Người cầu nguyện, nhằm củng cố đức tin cho các môn đệ, để các ông can đảm bước theo Người trên con đường thập giá. Trong biến cố này, cảm nếm vinh quang của Đức Giêsu như Phêrô “chúng con muốn ở đây, vì thật là hay!” là điều quá dễ, nhưng “hãy vâng nghe lời Người” lại là điều chẳng dễ chút nào. Vì lời mời gọi đó đòi buộc các môn đệ cũng như chúng con phải từ bỏ tất cả, kể cả bản thân, vác thập giá mỗi ngày.

Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20). Là người kitô hữu, những môn đệ bước theo Đức Giêsu, chúng ta cũng được bao phủ bởi ân sủng và tình yêu, như Đức Giêsu được ân sủng và tình yêu Thiên Chúa Cha khi Người biến hình trên núi; tình yêu và ân sủng ấy đồng hành với chúng ta trong mọi thử thách của cuộc đời.

Hiệp dâng trong thánh lễ hôm này, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biến đổi đời mình theo lời Chúa dạy.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (St 12,1-4a)

Đức Chúa đề nghị với ông Abraham, rời bỏ xứ sở an toàn nơi quê nhà, đi đến nơi Chúa chỉ, để Chúa chúc phúc và ban cho ông một dòng dõi đông đúc. Ông đã tin tưởng ra đi.

Dẫn vào bài đọc 2 (2Tm 1,8b-10)

Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người.” Thánh Phaolô mời gọi chúng ta loan báo tin mừng cứu độ cho muôn người. Vì ơn cứu độ là món quà Thiên Chúa trao ban.

Lời Nguyện Tín Hữu 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Cuộc biến hình của Giêsu Kitô tiên báo mầu nhiệm Phục Sinh, nhằm củng cố niềm tin cho các môn đệ và mời gọi chúng ta bước theo Người trên hành trình Vượt Qua. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. Abraham ra đi như lời Thiên Chúa phán.” Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh được lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa tình yêu, để can đảm bước theo Chúa trên con đường dương thế này.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đức Kitô đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh.” Xin cho mọi người trên thế giới đang trong cơn khủng hoảng vì dịch bệnh, biết tin tưởng chạy đến với Đức Giêsu Kitô là vị lương y quyền năng và giàu lòng thương xót.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta.” Xin cho các kẻ tin vào danh Chúa được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để nhận biết và sẵn sàng bước theo chân Người.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.” Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khi chiêm ngắm Đức Kitô hiển dung, được ánh sáng vinh quang Người chiếu soi để sẵn sàng thực thi các giá trị Tin Mừng.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa mời gọi chúng con vâng nghe và bước theo Con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô, để được hưởng sự sống đời đời. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và gia tăng niềm tin yêu hy vọng nơi mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa Giêsu,

Hôm trước, Chúa được biến hình trong cầu nguyện,

sau khi Chúa chấp nhận cuộc khổ nạn,

cũng như Chúa chiến thắng được cơn cám dỗ của Phêrô,

và kiên quyết đi trên con đường Cha muốn.

Ngày hôm nay, mỗi lần đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể

Chúa cho chúng con được chiêm ngắm dung mạo Chúa hình bánh trắng trên bàn thờ.

Xin cho chúng con học biết nhận ra và vâng phục thánh ý Cha trong thinh lặng.

Nhờ đó chúng con được biến hình, được bừng sáng;

Khi chúng con dám yêu, dám từ bỏ cái tôi mình.

Ước chi nhờ việc đón nhận Mình Máu Chúa,

chúng con được vững thêm niềm tin,

biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa

trên những nẻo đường của kiếp làm người. Amen.

Văn Pháp, SJ