Chủ đề: Thân Phận Người Môn Đệ Bị Bách Hại – Linh Thao Trong...

Thân Phận Người Môn Đệ: Bị Bách Hại (Ga 15,18 – 16,33)   Đặt mình trước mặt Chúa - Xin ơn thấu hiểu và chấp...

Chủ đề: Hãy Yêu Thương Nhau – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Hãy Yêu Thương Nhau (Ga 13, 3-5) Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa...

Chủ đề: Thông Phần Đau Khổ với Chúa Giêsu – Linh Thao Trong Kỳ...

Thông Phần Đau Khổ Với Chúa Giêsu (Ga 12,1-8) 1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh...

Chủ đề: Lễ Lá Trong Ý Nghĩa Của Bữa Ăn Vượt Qua – Linh...

Lễ Lá Trong Ý Nghĩa Của Bữa Ăn Vượt Qua  Mt 26,14-27,66 17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa...

Chủ đề: Thách Đố Sống Ơn Tha Thứ Của Thiên Chúa – Linh Thao...

Thách đố sống ơn tha thứ của Thiên Chúa (Lc 15,11-32) “....25Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta...

Nước – tiếng khóc của người nghèo và tiếng kêu của Trái Đất

Hôm 30/3, Bộ Phục vụ và Phát Triển con người toàn diện của Tòa Thánh (Dicastery for Promoting Integral Human Development) xuất bản tài...

Chủ đề: Cần Phải Sám Hối – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

CẦN PHẢI SÁM HỐI (Lc 13, 1-5) Khung Cảnh Đặt mình trước mặt Chúa trong bối cảnh đại dịch nCovid -19, để nhìn xem...

Chủ đề: Phán Xét và Hoả Ngục – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Phán Xét và Hoả Ngục (Mt 25,31-46) 31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy...

Chủ đề: Sự Lây Lan Vô Lường Của Tội – Linh Thao Trong Kỳ...

Sự lây lan vô lường của tội (Mt 12, 43-45) 43 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi...

Chủ đề: Tội Tổ Tông và Tội Tôi – Linh Thao Trong Kỳ Dịch...

Tội Tổ Tông và Tội Tôi (St 3,8-15) Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày,...