Chương trình tuần chầu lượt Giáo xứ Nam Điền 2020

Chương trình tuần chầu lượt Giáo xứ Nam Điền 2020

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU LƯỢT

GIÁO XỨ NAM ĐIỀN – NĂM 2020

THỨ HAI, Ngày 29 – 6 – 2020

  • 17h30: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể
  • 18h00: Rước Tượng Thánh Phêrô và Phaolô từ tượng đài Giáo khu Đông về giáo xứ
  • 18h30: Thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và khai mạc tuần chầu

THỨ BA, ngày 30 – 6 – 2020

  • 18h00: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể
  • 18h30: Thánh lễ

THỨ TƯ, ngày 01 -7 -2020

  • 5h00: Thánh lễ, Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục cha xứ Giuse Vũ Tiến Tặng (1-7-2007) và cầu nguyện cho cha cố Phêrô Lê Hoàng Thang
  • 18h30: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

THỨ NĂM, ngày 02-7-2020

  • 18h00: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể
  • 18h30: Thánh lễ

THỨ SÁU, ngày 03 – 7-2020

  • 18h00: Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể
  • 18h30: Thánh lễ (Giáo xứ Trung Châu phục vụ thánh lễ)

THỨ BẢY, ngày 04 – 7-2020

  • 16h00: Chuông nhất
  • 16h30: Chuống hai
  • 17h00: Cung nghinh tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse quan thầy và thánh quê hương Trần Văn Tuấn xung quanh thánh đường, khai mạc tuần chầu.
  • 18h00:  Thánh lễ (Giáo xứ Kính Danh phục vụ thánh lễ)

CHỦ NHẬT, ngày 5 – 7 – 2020: CHẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

BAN  SÁNG:

  • 6h00 – 7h00: Khu Bắc
  • 7h00 – 8h00: Khu Đông
  • 8h00 – 9h00: Khu Nam
  • 9h00: Rước đoàn lễ nghi
  • 9h30: Thánh lễ chính tiệc

BAN CHIỀU:

  • 14h00 – 15h00: Huynh Đoàn GDĐM – Ban quản giáo
  • 15h00 – 16h00: Hội Bà mẹ – Gia đình PTTT
  • 16h00 – 17h00: Hội Gia trưởng – Giới trẻ
  • 17h00: Cung nghinh Thánh Thể xung quanh thánh đường
  • 18h00: Thánh lễ (Giáo xứ Phạm Pháo phục vụ thánh lễ)

THỨ HAI, ngày 6 – 7 – 2020

  • 5h00: Thánh lễ bế mạc tuần chầu
  • Sau thánh lễ chầu tạ

CHA CHÁNH XỨ                               TM. BAN THƯỜNG VỤ GIÁO XỨ

Trùm chánh

 

Linh mục Giuse Vũ Tiến Tặng                        Giuse Trần Thiện Cần

giaoxunamdien

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x