[CHIA SẺ – HỌC HỎI] THÁNH LỄ CÓ ĐIỀU GÌ THÚ VỊ?

[CHIA SẺ – HỌC HỎI] THÁNH LỄ CÓ ĐIỀU GÌ THÚ VỊ?
Chào cộng đoàn, cũng khá lâu rồi con mới có dịp viết một chủ đề nào đó để chia sẻ. Hôm nay, con và cộng đoàn cùng nhau tìm hiểu về chủ đề: Thánh lễ có điều gì thú vị nhé!
Cộng đoàn có biết, trong Thánh lễ có tất cả bao nhiêu câu xướng “Dominus vobiscum – Chúa ở cùng anh chị em”? Và ý nghĩa của từng câu xướng ấy là gì?
Bây giờ, con và cộng đoàn cùng nhau tìm hiểu nhé!
Lần 1: Đầu lễ – có ý nghĩa như một lời tuyên xưng rằng: Đây là cộng đoàn những người tin đang tụ họp nhân danh Chúa, cùng nhau thờ phượng Chúa và có Chúa hiện diện, bởi Ngài đã hứa: “Ở đâu có hai hay ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,20).
Lần 2: Trước khi công bố Tin Mừng – Lời mời gọi mọi người chú ý lắng nghe Lời Chúa, và tuyên xưng rằng Lời được đọc là Lời Chúa. Mà như Giáo Hội đã dạy: “Lời Chúa là chính Chúa” (DV 24).
Lần 3: Trước Kinh Tiền Tụng và Kinh Nguyện Thánh Thể – Lời tuyên xưng sự hiện diện của Chúa khi các môn đệ cử hành bẻ bánh, và nhất là xác tín rằng, quyền năng biến bánh rượu thành Mình Máu Thánh là từ nơi Chúa chứ không phải tự linh mục.
Lần 4: Trước khi chúc lành cuối lễ và sai đi – Lời tuyên xưng rằng phép lành linh mục ban là của Chúa. Chúa ở cùng chúng ta mọi lúc và đặc biệt khi các tín hữu lên đường truyền giáo: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Cũng cần lưu ý rằng, câu xướng kết lễ: Ite, misa est! mà các bản dịch thường là: “Lễ xong chúc anh chị em đi bình an” không phải là câu chào chúc xã giao kết lễ. Trái lại, đó là một mệnh lệnh sai đi rất quyết liệt.
– Ite: Hãy ra đi, hãy lên đường.
– Misa est: Đây là thánh lễ/ đây là sứ mạng.
Như vậy, sau khi được đón nhận Chúa cách cụ thể trong Thánh Thể, các tín hữu được mời gọi và sai đi mang Chúa đến cho mọi người. Nghi thức Thánh Lễ kết thúc, nhưng cuộc đời tín hữu phải là Thánh Lễ nối dài với hy sinh, cầu nguyện và làm chứng cho Chúa.
(dịch từ bài chia sẻ của linh mục Winfried Abel)

Phan Tiến

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x