Bài hát: THẤY MỌI SỰ ĐỀU MỚI – Sáng tác: Văn Ngữ, SJ

„Đừng sợ!” là lời nói cửa miệng lặp đi lặp lại nhiều lần của Đức Giê-su Phục Sinh với...

KẾT NỐI GIÁO XỨ

CÁC LINH MỤC QUÊ HƯƠNG GIÁO XỨ NAM ĐIỀN