Tổng phổ nhạc kèn:

Mừng Thánh Giuse Trần Văn Tuấn

Sáng tác: Lm. Xuân Thi

Phổ kèn: Joshung

Phân phổ theo từng bè: Tổng phổ – Trumpet-Bari-Trombone-Bass

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here