GIÁO XỨ NAM ĐIỀN MỪNG KÍNH THÁNH TỔ GIUSE TRẦN VĂN TUẤN

   Chẳng biết tự bao giờ, ngày lễ Thánh tử đạo Giuse Trần Văn Tuấn lại trở thành dịp để cho những người con...

Người trẻ gặp khó khăn hay thách đố nào khi sống Đức Tin Ki-tô...

- Cậu có nghĩ sau này học lên cao thì cậu sẽ không còn theo Chúa nữa không? - Tại sao cậu lại nói vậy? -...

Hãy sẵn sàng cho năm học mới

Các bạn trẻ thân mến! Mùa hè đã qua. Năm học mới đến gần. Khởi đầu cho một năm học, người học trò cần „làm...

Chuyện nhỏ, mà không nhỏ

Đứng trước cơn đại dịch virus Corona, không ít người tỏ ra hả hê với những tai họa đang giáng xuống trên những người...

HỘI HỌC SINH-SINH VIÊN PHÁT HÀNH VÉ SỐ VUI XUÂN KỶ HỢI 2019

VẬY LÀ SAU BAO NHIÊU NGÀY CHỜ MONG CỦA BÀ CON GIÁO DÂN GIÁO XỨ NAM ĐIỀN, HỘI HỌC SINH-SINH VIÊN GIÁO XỨ ĐÃ...