CẢM NGHIỆM TÔNG ĐỒ – BÙ TƠ 1

     Chuyến đi Tông đồ, một hành trình khó quên, là chuyến đi giúp tôi có cơ hội cảm nghiệm đời sống của một...

Người trẻ gặp khó khăn hay thách đố nào khi sống Đức Tin Ki-tô...

- Cậu có nghĩ sau này học lên cao thì cậu sẽ không còn theo Chúa nữa không? - Tại sao cậu lại nói vậy? -...

Chuyện nhỏ, mà không nhỏ

Đứng trước cơn đại dịch virus Corona, không ít người tỏ ra hả hê với những tai họa đang giáng xuống trên những người...

Một xương một thịt

Lời Chúa: Mt 19, 3-12 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình...

Tuổi trẻ là tương lai Giáo Hội

Giữa lúc Giáo Hội lao đao vì tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục và hình ảnh giáo sĩ nói riêng và Giáo...

GIỚI TRẺ GIÁO XỨ ĐÃ HOÀN THÀNH SÂN KHẤU ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

ĐÊM HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM NAY, GIÁO XỨ NAM ĐIỀN SẼ ĐƯỢC TRÌNH DIỄN DƯỚI MỘT SÂN KHẤU KHÁC HOÀN TOÀN...