Danh sách các cụ Trùm chánh từ năm 1860-2018

Danh sách các cụ Trùm chánh từ năm 1860-2018
 • Ban cố vấn: Gồm các cụ cao niên trong Giáo xứ làm cố vấn cho Ban hành giáo

Quý thay tuổi tác đã già

Toàn ban cố vấn tham gia nhiệt tình

 • Ban hành giáo: Gồm ông trùm chánh, 2 ông trùm phó, 1 thư ký, 1 thủ quỹ và các ban ngành giúp việc:

Giáo xứ có 3 khu (Dâu – Giáp): Mỗi khu nhận Thánh quan thầy riêng, tổ chức lễ kính riêng.

 • Khu Bắc: Kính Quan thầy Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
 • Khu Đông: Kính Quan thầy Thánh Phaolô
 • Khu Nam: Kính Quan thầy Thánh Vinhsơn

Mỗi khu nhận một quan thầy

Hàng năm lễ kính quý thay Nam Điền

Số nhân danh cả 3 khu là 657 người (thống kê 1996). Năm 2009 có 819 người.

Mỗi khu có ông trưởng, phó phụ trách tổ chức, đôn đốc các công việc chung. Cụ thể, cứ 3 năm một lượt trang trí tòa chính và dựng cột đèn trong các dịp lễ.

Từ đời tổ tiên

Lòng đạo sốt sắng

Chuyên chăm lãnh nhận

Bí tích giao hòa

Thánh Thể chầu liên

Kinh văn Giáo lý

Chăm chỉ học thông

Tổ tiên vui lòng

Hậu lai vững tiến

 

          Được như vậy, là nhờ ơn bảo trợ của Thánh Giuse quan thầy và dòng máu các Thánh tử đạo quê hương đã tiếp sức và hun đúc cho đức tin của giáo dân Nam Điền. Đồng thời được các Đấng bậc hữu trách quan tâm nên lòng đạo giáo họ ngày càng thăng tiến. Đặc biệt từ ngày 08 tháng 08 năm 1979 (kỷ Mùi) Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất được phong chức Giám mục, Ngài phát động tinh thần học hỏi giáo lý trong toàn giáo phận với khẩu hiệu: “Nhà nhà học giáo lý – người người học giáo lý”. Thì lòng đạo giáo dân Nam Điền đã sốt sắng lại càng đạo đức hơn.

          Dưới đây là quý danh các cụ trùm chánh, phó giáo xứ Nam Điền. Kể từ năm Canh Thân (1860) đến năm Bính Tuất (2018) trải qua các đời:

 1. Cụ Trùm Giuse Trần Văn Vy là cố ông Thánh tổ Giuse Tuấn
 2. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Đốc Cơ
 3. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Bỉnh
 4. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Hệ
 5. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Phức
 6. Cụ Trùm Giuse Trần Văn Hưng
 7. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Mẹo
 8. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Ngọc (Bá Ngọc)
 9. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Hân
 10. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Chế
 11. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Chiến
 12. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Chi
 13. Cụ Trùm Giuse Trần Đốc Nghĩa
 14. Cụ Trùm Giuse Trần Bá Độ
 15. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Đạt
 16. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Viễn
 17. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Thược
 18. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Roãn
 19. Cụ Trùm Giuse Phan Trung Thoại
 20. Cụ Trùm Giuse Trần Thiện Đỗ
 21. Ông Trùm Giuse Trần Thiện Vận
 22. Ông Trùm Giuse Phan Trung Thưởng
 23. Ông Trùm Giuse Trần Thiện Thân
 24. Ông Trùm Vinh sơn Trần Thiện Hữu
 25. Ông Trùm Anrê Phan Trung Năm
 26. Ông trùm Giuse Trần Thiện Tỵ
 27. Ông trùm Giuse Phan Trung Quý

giaoxunamdien

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x