Dựng xây củng cố hội đoàn

Nam Điền Giáo xứ lo toan duy trì

Cùng nhau đoàn kết thực thi

Ban ngành đầy đủ phát huy không ngừng.

 1. Hội Rosariô (01/10)
 2. Huynh đoàn giáo dân Đaminh (Thánh Đaminh – 08/08)
 3. Hội bà mẹ (Đức mẹ La vang – 15/08)
 4. Hội gia trưởng (Thánh gia – 01/12)
 5. Hội Ân nhân (Giúp việc cầu nguyện cho thiếu nhie – 18/10)
 6. Thiếu nhi Thánh Thể (Thánh Luca – 18/10)
 7. Giới trẻ (Thánh Gioan tông đồ – 27/12)
 8. Ca đoàn (Thánh Ceecilia – 22/11)
 9. Hội Tây nhạc (Thánh Giuse – 01/05)
 10. Hội nhạc nhẹ (Thánh Phêrô – 29/06)
 11. Hội nam nhạc (Thánh Antôn – 13/06)
 12. Hội bát âm
 13. Hội trắc
 14. Hội Giúp lễ (Đức Chúa con)
 15. Hội Thiên Thần
 16. Hội Cây đèn của khu
 17. Hội Hang đá (Chúa sống lại – CN I mùa Phục sinh)
 18. Hội tung hoa
 19. Hội dân hoa kính Đức Mẹ
 20. Hội con Đức Mẹ + Hội khấn + Ban Giáo lý (CTT hiện xuống)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here