Lạy Thánh Tử đạo Giuse Trần Văn Tuấn 
         là tín hữu nông dân hiền lành Nam Điền 
         là hoa quả đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam
         là môn đệ kiên cường anh dũng của Đức Kitô. 
Xưa Chúa đã ban cho ngài sức mạnh của Thánh Thần 
         mà lướt thắng mọi khổ cực gian lao để rắc gieo hạt giống Phúc Âm 
         và xây dựng Hội Thánh Chúa trên quê hương. 
Vì lòng mến Chúa và phần rỗi các linh hồn 
         Ngài đã can đảm tuyên xưng Đức Tin chấp nhận hy sinh đến giọt máu cuối cùng 
         nên được chung hưởng hạnh phúc với Chúa. 
Hôm nay, chúng con xin hợp với thánh nhân, 
         và với Đức Maria nữ vương các thánh tử đạo mà ca ngợi, 
         chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho ngài được hồng phúc như vậy. 
Lạy Thánh Giuse Trần Văn Tuấn 
         là bậc tiền nhân ưu tú bên tòa Chúa xin cầu cho chúng con 
         là con cháu trước sau noi gương bắt chước ngài: 
         sống Tin Mừng và thực thi bác ái luôn trung thành với Chúa và Hội Thánh 
         biết yêu mến dân tộc và quê hương 
         biết làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người 
         biết cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa 
         bước theo con đường thánh nhân đã đi 
         hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here