Kính thưa cộng đoàn,

Ngay khi Tin Mừng được rao giảng trên quê hương Việt Nam, Đạo Chúa Kitô đã được người lương dân gọi là “đạo yêu thương”, vì họ nhận ra trong cách sống của các tín hữu bấy giờ, nổi bật lên sự sẵn sàng hiến thân và lòng quảng đại, hy sinh vì lợi ích Nước Trời và lợi ích tha nhân. Lối sống yêu thương đó là lời mời gọi đặc nét căn bản của người Kitô hữu.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời chúng ta sống thực thi lòng bác ái, yêu thương. Bài 1 trong sách Lêvi nói về tình yêu đối với người thân cận. Trong bài đọc 2, cách sống yêu thương khôn ngoan của người tín hữu, khi chọn sống theo cách thế Tin mừng có khi bị coi là điên rồ. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy yêu thương kẻ thù.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa để chúng ta biết sống yêu thương, bác ái với hết thảy mọi người như Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng ta.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

 Dẫn vào bài đọc 1 (Lv 19,1-2.17-18)

Yêu thương đồng loại như chính mình.” Đó là lời Môsê mời gọi dân Chúa sống thánh như Thiên Chúa là Đấng thánh. Muốn nên thánh, không có con đường khác yêu như Chúa yêu, không thù ghét, báo oán ai.

Dẫn vào bài đọc 2 (1Cr 3,16-23)

Anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.” Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: đừng tự hào cho mình khôn ngoan rồi gây chia rẽ trong cộng đoàn, nhưng hãy hiệp nhất trong Đức Kitô.

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha nhân từ đã cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Tin tưởng vào tình thương bao la của Thiên Chúa chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

  1. Hãy làm ơn cho những kẻ ghét các con”. Xin cho Hội Thánh đang phải đối diện với những kẻ chống đối, bách hại được ơn can đảm giữ vững đức tin và làm việc lành cho họ hầu trở nên dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.” Xin cho mọi người trong đợt dịch Covid-19 biết liên đới với nhau để đẩy lui dịch bệnh, cho linh hồn những người qua đời được hưởng tình thương Chúa, cho các y bác sĩ có sức khỏe để phục vụ cộng đồng; cho các Kitô hữu luôn sống tín thác vào tình yêu Chúa quan phòng.

        Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”. Xin cho mọi người biết bảo vệ và tôn trọng sự sống, cũng như phẩm giá của nhau, để danh Chúa được tỏa sáng nơi họ.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em là Ðấng trọn lành”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn khát khao và nỗ lực vâng nghe Lời Chúa,/ sống đạo đức, thánh thiện, trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con chân thành cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn xứng đáng là khí cụ bình an của Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa,

xưa Chúa phán: “Hãy yêu thương tha nhân như chính mình”, điều đó đã khó.

Nay, Chúa còn bảo: “Hãy yêu thương kẻ thù” lại càng khó hơn.

Nhưng theo mẫu gương Chúa trên thập giá

Người đã tha thứ cho con mọi điều sai lỗi,

và chữa con khỏi mọi tật nguyền.

Người chuộc mạng con khỏi chỗ vong thân,

và đội đầu con bằng mão từ bi, ân sủng”. (Tv 102,3-4)

Lạy Thiên Chúa là Cha,

xin giúp chúng con chớ quên mọi ơn huệ của Người.

Ước gì chúng con không chỉ trở thành con Cha vào ngày rửa tội,

nhưng chúng con trở nên con Cha hơn

nhờ những hành vi tha thứ yêu thương mỗi ngày. Amen.

Người soạn: Văn Pháp