CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là Mùa trông đợi trong hân hoan, vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hy vọng. Vì thế, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, và dâng lên Người những ước nguyện của chúng ta.

  1. Niềm vui Tin Mừng là dấu chỉ rạng ngời của ơn cứu độ /

Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội Thánh / đã tiếp nhận Chúa Giêsu là niềm vui và hy vọng / biết chiếu tỏa niềm vui đó cho những người chung quanh.

 

  1. Bất công và áp bức khiến cho con người sống bất an và bất hạnh / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm / biết tận tình lo cho dân nước / để mọi người được sống trong hạnh phúc / vui mừng và hy vọng.

 

  1. Niềm tín thác cậy trông vào Chúa giúp con người vượt thắng sợ hãi và sống an bình / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người / đang sầu khổ, nghèo đói, cô đơn và tuyệt vọng / gặp được tình thương và sự chia sẻ nơi các Kitô hữu.

 

  1. Mùa Vọng là hành trình sám hối canh tân để đón nhận niềm vui ơn cứu độ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / biết đổi mới đời sống / để xứng đáng lãnh nhận dồi dào niềm vui Giáng sinh.

 

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cảm nhận lòng thương xót vô bờ của Chúa qua mầu nhiệm Giáng sinh, để nhờ ơn thánh và niềm vui cứu độ của Đức Giêsu Kitô, chúng con cũng biết sẵn sàng chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô