CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, Hội Thánh đã nêu ra cho chúng ta mẫu gương Mẹ Maria trong việc chờ đợi Chúa đến. Mẹ đã tiếp đón Chúa bằng lời xin vâng và bằng cả cuộc đời thi hành ý Chúa. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

 

  1. Đức Maria đã “xin vâng” ý Chúa / và tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa / Chúng ta cùng cầu xin

 

Chúa cho mọi người trong Hội Thánh / luôn chu toàn sứ mệnh của mình / với đức tin vâng phục / và phó thác trọn vẹn nơi Chúa.

 

  1. Đức Maria đã tìm hiểu và vâng phục ý Chúa với đức tin vững mạnh và trái tim khiêm nhường / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm / được thấm nhuần tình yêu thương của Chúa / mà tận tình lo cho dân nước / được thái bình và thịnh vượng.

 

  1. Đem Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabet / Đức Maria đã không quản ngại thân gái dặm trường / Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu biết lên đường / đến với những người đang khao khát tình thương / và ơn cứu độ của Chúa.

 

  1. Đức Maria đã tiếp đón Chúa và ra đi đem Chúa cho người khác / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết noi gương Đức Mẹ / mà đem Chúa đến cho mọi người / nhất là những người nghèo khổ.

 

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, xin cho chúng con, biết noi gương Đức

 

Maria mà tiếp đón Chúa, biết thể hiện niềm vui có Chúa qua cung cách hiền hòa rộng rãi, để qua đời sống chúng con mọi người có thể cảm nhận được tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.