Kính thưa cộng đoàn,

Tuyển chọn là chủ đề trải dài trong các trang sử Kinh Thánh. Đức Chúa chọn Ápraham là cha của một dân tộc; Đức Chúa tuyển dân Dothái làm dân riêng; Đức Giêsu cũng tuyển chọn các tông đồ để các ông cộng tác với kế hoạch của Người. Việc Thiên Chúa tuyển chọn là để dành riêng và để thi hành sứ mạng Người muốn.

Phụng vụ Chúa Nhật 2 mùa thường niên hôm nay, mời gọi chúng ta hướng về Đức Kitô Giêsu: Người Tôi Trung, được Thiên Chúa tuyển chọn, Người đến để “phục vụ chứ không phải để được phục vụ”; Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng đem lại ơn giải thoát đến cho con người.

Hiệp dâng trong thánh lễ, xin cho mỗi người chúng ta nhận ra ý nghĩa và sứ mạng, mà từng người chúng ta được tuyển chọn qua bí tích rửa tội, để sống xứng hợp là công dân Nước Trời. Và xin cho chúng ta cũng biết phục vụ như Chúa, nhờ đó được hưởng ơn Người cứu chuộc.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (Is 49,3.5-6)

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.” Đó là lời loan báo của ngôn sứ Isaia về Đức Kitô, Người là vị Tôi Trung của Thiên Chúa, được tuyển chọn để đem ơn cứu độ đến cho muôn dân.

Dẫn vào bài đọc 2 (1 Cr 1,1-3)

Bởi thánh ý Thiên Chúa, tôi được gọi làm tông đồ của Người.” Là lời xác tín về ơn gọi của thánh Phaolô và Ngài cũng mời gọi các Kitô hữu trở nên một dân thánh, nhờ được thánh hiến trong Đức Giêsu.

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng và chỉ cho mọi người nhận biết khi Chúa đến. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

  1. Này con xin đến để thực thi ý Chúa.” Xin cho các vị mục tử và những người sống bậc tu trì luôn hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, để sự hiện diện của họ nên dấu chỉ cho con người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Này đây Ta đặt các ngươi như ánh sáng muôn dân tộc.” Xin cho những người lương thiện được ơn Chúa soi dẫn, để họ tìm được sức mạnh và cách thế giúp cho xã hội sống tốt hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” Xin cho những người tội nhân chúng con cảm nghiệm tình thương yêu của Chúa, để canh tân và được hưởng đời sống mới với Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa.” Xin cho mọi người và từng gia đình trong giáo xứ chúng ta biết dùng lời nói và việc làm để làm chứng cho Đức Kitô cho con người hôm nay.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con thành tâm cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để chúng con hăng say loan báo tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã đến và đã thi hành sứ mạng cứu độ

như một Người Tôi Tớ trung thành của Chúa Cha.

xin cho con hiểu biết Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con,

Chúa đã dựng nên con và còn tái tạo con nữa,

Chúa đã ban cho con mọi điều tốt đẹp như con đang có.

Vậy mà con vẫn không nhận biết Ngài.

Con vẫn chưa làm tròn điều Chúa muốn khi dựng nên con.

Xin dạy con biết cách tìm Chúa

Vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy con,

Con không thể gặp Chúa, nếu Chúa không tỏ mình cho con.

Ước chi nhờ con được gặp Chúa

Con mắt tâm hồn con được mở ra và tin nhận:

Chúa chính là nguồn sống và là sức mạnh của con,

Chúa là Đấng đã đổ máu mình ra để cho chúng con được sống.

Xin cho chúng con cũng biết hiến tế đời mình cho anh chị em. Amen.

Người soạn: Văn Pháp, SJ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here