Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay Giáo Hội bước vào 40 ngày mùa chay thánh. Một chút tro rắc trên đầu mời gọi chúng ta ý thức thân phận bụi tro của mình và nhắc nhớ chúng ta tâm tình thống hối. Tâm tình thống hối này phải xuất phát từ lòng chân thành, và chúng phải được thể hiện trong những nghĩa cử thường ngày trong đời sống, như lời ngôn sứ Giô-en kêu gọi: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Đức Chúa.” (Ge 2,13)

Mùa chay còn nhắc nhớ chúng ta tới biến cố Chúa Giêsu 40 ngày trong sa mạc để cầu nguyện, ăn chay và khi đi rao giảng Ngài còn mời gọi chúng ta thêm “làm việc lành phúc đức”. Thái độ cần thiết, Chúa Giêsu mong muốn chúng ta sống ba việc lành đó trong tinh thần khiêm tốn, âm thầm và kính đáo. Vì “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)

Hiện diện trong thánh lễ hôm nay, xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con nhận được sức mạnh và ơn đổi mới từ Chúa Thánh Thần để chúng con can đảm bước vào sa mạc với Chúa Giêsu.

Với ý nghĩa và tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng và hát ca nhập lễ!

Dẫn vào bài đọc 1 (Ge 2,12-18)

Ngôn sứ Giô-xuê mời gọi dân Chúa hoán cải. Đó là hành trình, không chỉ thay đổi những hình thức bên ngoài, mà là từ tận cõi lòng mở ra với Thiên Chúa, thật lòng trở về với Người.

Dẫn vào bài đọc 2 (2Cr 5,20-6,2)

Hoán cải mà thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu là chớ quên mọi ân huệ của Thiên Chúa và giao hòa cùng Người trong Đức Kitô Giêsu. Đấng đã đến làm người để tẩy xóa tội lỗi và đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa.

Sau khi Lm giảng đến Nghi thức làm phép tro

Người dẫn: Giờ đây là nghi thức làm phép tro và xức tro. Việc chịu rắc tro trên đầu vừa tuyên xưng mình lệ thuộc vào Thiên Chúa, vừa tỏ bày tâm tình thống hối và quyết tâm đổi mới theo tinh thần Phúc Âm.Như thế, Nghi thức xức tro nhằm công bố ý chí của Dân Chúa bước vào Mùa Chay thánh. Sau đây, linh mục chủ tế sẽ làm phép tro. Kính mời cộng đoàn đứng.

Lời Nguyện Tín Hữu 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng khai mạc Mùa Chay thánh. Đây là thời gian thuận tiện để mỗi người sám hối, làm việc bác ái và giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân.  Tin tưởng vào lòng nhân từ, bao dung của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.

  1. Đức Giêsu Kitô đã yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi.” Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, trong Mùa Chay này, khi chiêm ngắm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, nghiệm ra tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa ban cho chúng ta.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em là muối và ánh sáng cho trần gian.” Xin cho mọi người trong xã hội biết chung ta xây dựng một thế giới tốt đẹp và sự sống của con người bảo vệ và tôn trọng hơn.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa.” Xin cho thế giới đang trong những ngày đối diện với đại dịch Covid-19, tìm được sự nâng đỡ, ủi an của Chúa và người người biết liên đới với nhau.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Khi làm việc lành phúc đức, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.” Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, tích cực sống tinh thần Mùa Chay trong cầu nguyện, hãm mình và bác ái, để niềm vui Chúa Phục sinh chan hòa mọi tâm hồn, trong gia đình và khắp cả giáo xứ.

          Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sám hối để được tha thứ và được sống. Nay chúng con thành tâm hối cải quay về, xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng consống sốt sắng trong Mùa Chay thánh này. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Một Mùa Chay Thánh nữa đến với chúng con.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện

để chúng con làm mới lại tương quan với Chúa,

hướng tấm lòng đến tha nhân,

và quay vào chính mình để sắp đặt lại những ưu tiên.

Lạy Chúa,

Xin uốn chúng con trở nên đơn sơ bé nhỏ,
để chúng con dễ nghe được tiếng Chúa nói,
dễ thấy Chúa hiện diện
và hoạt động trong đời chúng con.

Xin dạy chúng con sự hiền hậu
để chúng con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

Xin hướng dẫn chúng con sống sự khiêm nhu
để chúng con dám buông đời mình cho Chúa.

Và xin cho chúng con cảm nếm được sự bình an của Chúa,
để chúng con can đảm bước đi trên con đường hẹp với Ngài,
nhờ đó, được thông phần vào sự thương khó và phục sinh với Ngài. Amen.

Người soạn: Văn Pháp, SJ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here