ĐTC đề cao tầm quan trọng và cám ơn các đan sĩ chiêm niệm trong Giáo Hội đồng thời kêu gọi đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo các đan sĩ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các Đan sĩ nam nữ tham dự một cuộc Hội thảo tại Giáo Hoàng Đại học Laterano ở Roma hôm 21-11-2018, Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh và cũng là ngày cầu nguyện lần thứ 65 cho các đan sĩ chiêm niệm. Hiện diện tại cuộc Hội thảo đặc biệt có 300 nữ Đan sĩ, quen gọi là các nữ tu dòng kín, được phép của ĐGH cho phép ra khỏi Đan viện để tham dự biến cố này.

ĐGH gặp các nữ tu chiêm niệm (Vatican Media)

Các đan sĩ nâng đỡ Giáo Hội

Trong Sứ điệp, ĐTC đề cao sự nâng đỡ mà các Đan sĩ dành cho những chi thể yếu hơn trong Giáo Hội để họ tiếp tục hành trình; các đan sĩ giống như những hải đăng chỉ cho những người bị lạc trong biển cả thấy hải cảng cần tới, và giống như những ngọn đuốc soi sáng đêm đen chúng ta đang trải qua. ĐTC nói: ”Xin cám ơn anh chị em chiêm niệm vì vai trò của anh chị em cho thế giới: đó là nâng đỡ người yếu, là hải đăng, là đuốc sáng, là người lính canh. Xin cám ơn vì anh chị em làm cho chúng tôi được phong phú với bao nhiêu hoa trái thánh thiện, từ bi và ơn thánh”.

Mời gọi quan tâm đến vấn đề huấn luyện

ĐTC đặc biệt mời gọi các đan sĩ nghiêm túc quan tâm đến thách đố huấn luyện, ”đây là một hành trình dần dần hấp thụ những tâm tình của Chúa Kitô đối với Chúa cha (Gioan Phaolô 2, Tông huấn ”Vita consecrata, 65). Vì thế, việc đào tạo kéo dài trọn đời, và với tinh thần trách nhiệm, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng việc huấn luyện là một tiến trình chậm rãi, không nên vội vã. Trong bối cảnh này – ĐTC viết – cần ý thức tầm quan trọng của sự phân định và đồng hành về tu đức và ơn gọi của các ứng sinh, không bao giờ lo âu về con số và hiệu năng, đồng thời cũng cần huấn luyện các chị đào tạo và các chị em được kêu gọi đảm nhận dịch vụ quyền bính”.

Quan tâm đến những đòi hỏi ngày nay

Sau cùng, ĐTC nói rằng: “Cần nhắm đến một sự huấn luyện thích ứng với những đòi hỏi của thời nay; một sự huấn luyện toàn diện, tương ứng với mỗi người, và có sự đồng hành kỹ lưỡng. Một sự huấn luyện như thế sẽ nuôi dưỡng và bảo tồn lòng trung thành với tinh thần sáng tạo của anh chị em đối với đoàn sủng đã lãnh nhận” (Rei 12-11-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican