THỨ HAI : Sáng 05h00 – Ban quản giáo & Giáo Lý Viên phục vụ

THỨ BA: Giờ lễ: 18h00 – Huynh đoàn giáo xứ phục vụ

THỨ TƯ: Sáng 05h00 – Hội Gia trưởng Phục vụ

THỨ NĂM: 18h00 – Thiếu Nhi phục vụ

THỨ SÁU: 18h00 – Hội Gia đình phạt tạ phục vụ

NGÀY THỨ BẢY: 

Lễ I: 05h00 (Hội các Bà Mẹ phục vụ)

Lễ II: 08h00 (Thánh lễ vọng Chúa Nhật – Đoàn Giới trẻ phục vụ)

NGÀY CHÚA NHẬT

Lễ I: 06h30 (Lễ dành cho thiếu nhi – Đoàn TNTT phục vụ)

Lễ II: 18h00 (Lễ ngày Chúa nhật – Ca Đoàn phục vụ)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể trong phần Thông Báo trên trang

Mọi đóng góp gửi về: giaoxunamdien@gmail.com

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here