THỨ HAI : 5h00 – Ban Quản giáo & Giáo Lý Viên phục vụ

THỨ BA: 18h15 – Huynh đoàn giáo xứ phục vụ

THỨ TƯ: 5h00 – Hội Gia trưởng phục vụ

THỨ NĂM: 18h15 – Thiếu Nhi Thánh Thể phục vụ

THỨ SÁU: 18h15 – Hội Gia đình phạt tạ phục vụ

NGÀY THỨ BẢY: 

Lễ I: 5h00 – Hội các Bà Mẹ phục vụ

Lễ II: 18h15 – Thánh lễ vọng Chúa Nhật – Đoàn Giới trẻ phục vụ

NGÀY CHÚA NHẬT

Lễ I: 7h00 – Lễ dành cho thiếu nhi – Đoàn TNTT phục vụ

Lễ II: 18h15 – Ca Đoàn Cecilia phục vụ

Chú ý: Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể trên trang

Mọi đóng góp gửi về: giaoxunamdien@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here