Lậy Chúa, là Thiên Chúa chúng con. Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

Bản nhạc: http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv79_klong.pdf