Sau khi rời bỏ gia đình, thánh Inhaxiô bắt đầu cuộc hành trình băng qua những miền sỏi đá và khô cằn, đến một nơi tĩnh mịch để cầu nguyện. Ngài đã đến Tu viện Biển Đức ở Montserrat. Khi đến nơi, mặc dù ngài đã rất mệt, nhưng ngài vẫn dành cả đêm để canh thức võ trang tại nhà nguyện. “Suốt đêm không ngồi và cũng chẳng nằm nhưng đôi khi đứng thẳng lên, đôi khi quỳ gối, Inhaxiô cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ.” Ngài muốn dâng thanh kiếm và dao găm trên bàn thờ Đức Mẹ để nhận lấy thập giá của Đức Kitô. Đó chính là cuộc gặp gỡ của thánh Inhaxiô với Đức Kitô, dưới sự chứng kiến của Đức Maria. Giờ đây, một lối sống khác mở ra trước mắt Inhaxiô đến nỗi ngài cần sự thinh lặng và phản tỉnh để chuẩn bị mình.

Inhaxiô nhận ra sự xấu xa và tội lỗi trong quá khứ của mình và ngài cần thay đổi để trở về cùng Chúa. Từ này về sau, Inhaxiô muốn mãi mãi trở nên người môn đệ của Đức Kitô. Vài năm sau ngài viết: “Tội lỗi như thể một sự xấu xa lớn lao đến nỗi nó sẽ trở nên một sự khó nhọc quá đỗi mà cả đời người để chống lại một mình nó mà thôi. Tội lỗi tách lìa con người khỏi tác động tình yêu Thiên Chúa và làm anh ta trở thành con mồi cho những khao khát ích kỷ của chính mình.”

Thánh Inhaxiô khát khao hòa giải với Thiên Chúa và với bạn hữu ngài, cũng như trở lại với Hội Thánh hữu hình. Vì thế, ngài thực hiện một cuộc xưng tội rất tỉ mỉ bằng cách viết ra giấy, và việc xưng tội này kéo dài đến ba ngày.

Phản tỉnh

  1. Bạn có cảm thấy tự do để bước theo Đức Kitô hay đang bị trói buộc bởi của cải, bạn bè hay tương quan gia đình?
  2. Bạn có cảm thấy sự thôi thúc đi xưng tội để hòa giải với Thiên Chúa, với anh em và với Giáo hội không?
  3. Bạn có cởi mở với vị linh hướng của mình không? Bạn muốn ngài giúp bạn nhận biết thánh ý Thiên Chúa hay bạn muốn ngài chuẩn nhận ý riêng của chính bạn?
  4. Bạn có tìm kiếm những khoảnh khắc và cô tịnh để ở một mình với chính mình và với Thiên Chúa của bạn không?

Trực giác Inhaxiô

“Con đường ngắn nhất và hầu như là duy nhất để tiến đến sự thánh thiện là phải chê ghét tất cả những gì thế gian yêu mến và ôm ấp.” (Inhaxiô Loyola, trong Bản Khảo Sát Tổng Quát)

Suy gẫm với Lời Chúa

Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước mưu chước của ma quỷ … Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọ tên lửa của các thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.” (Ep 6, 10-22)

(nguồn: “Following In The Way Of The Pilgrim”- Fr. Antonio Betancor, S.J., NXB Gujarat Sahitya Prakash, Ấn Độ)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here