Ngày 20 tháng 8, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc giữa Tòa thánh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2019.

Ông Bruni giải thích, theo đường hướng của các cuộc họp làm việc trước đây, mục tiêu các cuộc họp này là “để phát triển và đào sâu hơn” các mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Cuộc họp này cũng sẽ là cơ hội đề cập đến “chuyến thăm sắp tới” của Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin.

Nhóm làm việc Vatican do Linh mục Antoine Camilleri phụ tá Bộ trưởng phụ trách quan hệ với các quốc gia đứng đầu, phái đoàn Việt Nam do ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đứng đầu, trong hai ngày này hai bên sẽ thảo luận về tình trạng và nhiệm vụ của đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam. Vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp trước vào năm 2018.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không duy trì quan hệ chính thức với Tòa thánh. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, Vatican đã được phép gởi một đại diện giáo hoàng – không thường trú – đến Việt Nam, đất nước có 7% dân số theo đạo công giáo. Kể từ tháng 5 năm 2018, Đức Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa thánh tại Singapore là đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Các chuyến thăm của Sứ thần phải được chính phủ chuẩn chi và không được ở lâu quá một tháng.

Cuộc họp cuối cùng của hai bên diễn ra ở Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2018. Trong cuộc họp này, hai bên đã hoan nghênh “các phát triển tích cực” trong mối quan hệ song phương, đặc biệt là duy trì các quan hệ “thường xuyên”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here