Phán Xét và Hoả Ngục (Mt 25,31-46)

31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sãn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sãn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

  1. Đặt mình trước mặt Chúa.

– Xin ơn: cảm nghiệm hậu quả ghê gớm của tội là đau khổ cùng cực và sự chết.

  1. Đọc Kinh Thánh

– Mt 25,31-46: Cuộc phán xét cuối cùng, kẻ dữ “ra đi chịu cực hình muôn kiếp”.

– Hình dung tôi đang đứng trước mặt Chúa và toàn thể nhân loại, gồm cả người thân, những người tôi biết, những người biết tôi và những người tôi không quen biết.

– Đọc từng lời Chúa phán, nghe như Chúa đang phán với tôi.

– Dừng lại ở bất kỳ câu chữ nào đánh động tôi. Cho tới khi cảm nghiệm đánh động phai nhạt đi thì đọc câu chữ tiếp theo. Lặp lại tiến trình đó.

– Không cần vội vàng đi các bước tiếp theo của bài gợi ý này. Nếu trong nửa giờ hay một giờ cầu nguyện mà tôi chỉ làm được bước số 2. này thôi thì cũng là cầu nguyện rồi.

  1. Suy niệm

– Tội là việc xúc phạm đến Chúa, dù trước mắt chỉ là xúc phạm, làm tổn thương người khác.

– Phán xét và hoả ngục là hệ quả tất yếu của tội. Khi phạm tội, tôi đặt mình chống lại sự thật và vì thế cảm nghiệm bị lên án bởi sự thật. Khi phạm tội, tôi dấn thân cho sự mâu thuẫn muốn sống bằng cách đi tới chỗ chết.

– Không gì kinh khủng bằng việc sống trong mâu thuẫn, sống ngược lại với khao khát thâm sâu đích thực của mình. Đó là hình bóng của phán xét và hoả ngục nơi kinh nghiệm hiện sinh của tôi.

– Không gì đau đớn bằng việc nhận ra tôi đã lấy oán trả ân, đã chà đạp và giết chết chính người đã cho tôi sự sống.

  1. Cảm nghiệm

– Cảm nghiệm sự xấu hổ, ê chề, hối hận khi mọi tội lỗi của tôi được soi tỏ trước mặt Chúa và trước mặt bàn dân thiên hạ, để từ đó thấy rõ bản chất của tội.

– Lược bỏ đi mọi cảm giác xấu hổ của uy tín, của việc “mất mặt mũi”; cảm nhận sự tổn thương đau đớn của Chúa và của mọi người; cảm nhận tội của tôi ảnh hưởng, tác động đến chính tôi, đến Chúa và đến mọi người thế nào.

– Cảm nghiệm sự bất lực, hối tiếc, hối hận.

– Nghĩ về Chúa trên Thánh giá để cứu tôi; cảm nghiệm sự đau đớn trong lòng; cảm nghiệm niềm vui được cứu vớt, được tha thứ nhờ việc Chúa chết trên Thập giá vì tôi.

  1. Cầu nguyện

– Nói lên sự hối hận trước mặt Chúa và toàn thể mọi người, bắt đầu từ người thân của tôi, những người tôi biết và biết tôi.

– Xin Chúa trên Thánh giá cứu tôi.

– Xin Chúa ơn tha thứ; xin Đức Mẹ, các thánh cầu bầu cho tôi.

Người soạn: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính,S.J