Mừng Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
Sáng tác: Lm. Xuân Thi
Thể hiện: ca viên ca đoàn Cecilia Gx. Nam Điền