Danh sách các Linh mục bản hương

 1. Cha giuse Trần thiện Tân- Thụ phong linh mục ngày 6 tháng 9 năm 1924 (Giáp tý) Tạ thế ngày 3 tháng 8 năm 1934 (Giáp Tuất) Hưởng thọ 65 tuổi tại xứ Bích Du Thái Bình. Là con ông bà Cố Giuse Maria Trần Thiện Tề
 2. Cha Giuse Trần Văn Nghĩa (tức Cò) là giáo dân tân tòng – thụ phong linh mục năm 1973 (Đinh sửu) – tạ thế tại Giáo phận Bắc Ninh. Con ông bà cố Trần Văn Chắm.
 3. Cha Giuse Trần Trung Thu – Thụ phong Linh mục 1937- tạ thế thế tại Giáo phận Bắc Ninh Con ông bà cố Giuse và Maria Trần Trung Quy.
 4. Cha Giuse Trần Văn Sơn thị phong linh mục ngày 01 tháng 10 năm 1988 (Mậu Thìn) Tại giáo phận Xuân Lộc. Hiện đang coi sóc giáo xứ Phước Tỉnh – Xuân Lộc. Con ông bà cố Giuse Maria Trần Thiện Tược.
 5. Linh mục Giuse Trần Việt Hùng sinh năm 1957 thụ phong Linh mục năm 1995 tại Hoa Kỳ. Con ông bà cố Trần Thiện Thái.
 6. Linh mục Giuse Trần Trung Hiếu sinh năm 1967 thụ phong Linh mục năm 1999 tại Bùi Chu. Con ông bà cố Trần Thiện Hữu.
 7. Linh mục Giuse Trần Thiện Tĩnh: sinh năm 1968 thụ phong Linh mục năm 1999 tại Bùi Chu. Con ông bà cố Trần Thiện Vận.
 8. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng: sinh năm 1971 thụ phong Linh mục năm 2007 tại Bùi Chu. Con ông bà cố Trần Thiện Kiên
 9. Linh mục Giuse Phan Trung Triệu: sinh năm 1950 thụ phong Linh mục năm 2007 tại Bùi Chu. Con ông bà cố Phan Trung Khoái.
 10. Linh mục Giuse Đoàn Văn Đoàn: sinh năm 1968 thụ phong Linh mục năm 1999 tại Bùi Chu. Con ông bà cố Đoàn Văn Toàn.
 11. Linh mục Giuse Phan Minh Thuận: sinh năm 1968 thụ phong Linh mục năm 2006 tại Long Xuyên. Con ông bà cố Phan Minh Giáp.
 12. Linh mục Giuse Trần Văn Bỉnh – Con ông bà cố Trần Thiện Tỵ
 13. Linh mục Giuse Trần Minh Trí – Con ông bà cố Trần Quang Thiều.
 14. Linh mục Giuse Phan Trung Lăng – Con ông bà cố Phan Trung Kính
 15. Linh mục Giuse Phan Văn Duy – Con ông bà cố Phan Trung Thưởng
 16. Linh mục Giuse Trần Văn Long – Con ông bà cố Giuse Trần Thiện Tỵ

 

Trên bước đường dâng mình cho Chúa, con cháu Giáo xứ Nam Điền đã và đang tiếp tục theo đuổi ơn Thiên triệu. Phục vụ tha nhân, tận hiến dâng mình trong các tu hội nam, nữ.

 

Danh sách các tu sĩ nguyên quán Nam Điền

 1. Thầy Giuse Trần Công Đạc – Tạ thế năm Đinh Tỵ (1977) tại Bùi Phát. Con ông bà cố Trần Thiện Công
 2. Thầy Giuse Trần Thiệu Tuyển – Tạ thế năm Quý Mùi (1943) tại Thái Bình. Con ông bà cố Trần Thiện Độ.

 

Nam Tu sĩ:

 1. Thầy Giuse Phan Trung Điến (Khấn trọn đời). Con ông bà cố Giuse Phan Trung Tiễu
 2. Thầy Giuse Trần Văn Huy. Con ông bà cố Giuse Trần Thiện Hữu
 3. Thầy Giuse Trần Văn Vương. Con ông bà cố Giuse Trần Thiện Tuyến
 4. Thầy Giuse Phan Tiến Hài. Con ông bà cố Giuse Phan Trung Hoà
 5. Thầy Giuse Trần Văn Ngữ. Con ông bà cố Giuse Trần Thiện Kiên
 6. Thầy Giuse Trần Văn Pháp. Con ông bà cố Giuse Trần Thiện Kiên

 

Nữ Tu sĩ:

 1. Dì Maria Trần Thiện Thanh. Con ông bà cố Trần Thiện Viễn
 2. Dì Maria Trần Thị Mến. Con ông bà cố Trần Thiện Đệ.
 3. Dì Maria Trần Thị Tịnh. Con ông bà cố Trần Thiện Lộc
 4. Dì Maria Trần Thị Mừng. Con ông bà cố Trần Thiện Viễn
 5. Dì Maria Trần Thị Lụa. Con ông bà cố Trần Thiện Vượt
 6. Dì Maria Trần Thị Mừng. Con ông bà cố Trần Thiện Vận
 7. Dì Maria Phan Thị Soi. Con ông bà cố Phan Trung Tiễu
 8. Dì Maria Phan Thị Hồng. Con ông bà cố Phan Trung Thưởng
 9. Dì Maria Trần Thị Rường. Con ông bà cố Trần Thiện Kiên
 10. Dì Maria Phan Thị Miên. Con ông bà cố Phan Thị Hiền
 11. Dì Maria Phan Thị Sáng. Con ông bà cố Phan Trung Tiễu
 12. Dì Maria Trần Thị Yêu. Con ông bà cố Trần Thiện Viên
 13. Dì Maria Phan Thị Chuyên. Con ông bà cố Phan Trung Luyện
 14. Dì Maria Phan Thị Oanh. Con ông bà cố Phan Trung Năm.
 15. Dì Maria Phan Thị Nguyệt. Con ông bà cố Phan Trung Quý
 16. Dì Maria Trần Thị Mẫu. Con ông bà cố Trần Thiện Thân
 17. Dì Maria Trần Thị Huyền. Con ông bà cố Trần Trung Hòa
 18. Dì Maria Trần Thị Mầu. Con ông bà cố Trần Trung Đoàn
 19. Dì Maria Phan Thị Miến. Con ông bà cố Phan Thị Hiền
 20. Dì Maria Phan Thị Ngọt. Con ông bà cố Phan Trung Kính
 21. Dì Maria Trần Thị Hương. Con ông bà cố Trần Thiện Tuyền
 22. Dì Maria Phan Thị Nga. Con ông bà cố Phan Trung Quý
 23. Dì Maria Trần Thị Phương. Con ông bà cố Trần Thiện Bài
 24. ….

Hiện BTT đang cập nhật thêm:

mong những đóng góp của quý vị, xin gửi về Email: giaoxunamdien@gmail.com

Xin cảm ơn!