Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here