CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, khi tỏ vinh quang cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của các ông trước mầu nhiệm thập giá. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin để xin Ngài nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng ta.

 

  1. Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và nhờ đó ông được kể là công chính / Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa / luôn biết tin tưởng vào Chúa / và tích cực trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa thế gian.

 

  1. Bước cuối cùng của lý trí là nhận ra có Đấng siêu việt vượt lên trên khả năng hiểu biết của chính nó / Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà khoa học / biết dùng khả năng của mình để khám phá / tin nhận và tôn vinh quyền năng Chúa.

 

  1. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người / Chúng ta cùng cầu xin cho những người dự tòng / và những tội nhân nghe được tiếng Chúa / và trở về với Chúa trong mùa chay thánh này.

 

  1. Đang khi cầu nguyện, dung mạo Người được biến đổi sáng láng / Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong chúng ta / biết yêu mến và siêng năng tìm gặp Chúa trong đời sống cầu nguyện / để chính Chúa sẽ biến đổi chúng ta / mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

 

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con một đức tin kiên cường, để khi an vui cũng như lúc muộn phiền, chúng con luôn trung kiên vác thập giá theo chân Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.